erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

Når du skal til tannlegen er det som regel kun «null hull» som er godt nok. Slik er det heldigvis ikkje i Nordic Choice Hotels. Hjå oss er alle med hol i CV-en velkomne. Me ser meir på kven du er og om du har hotellgenet eller ei. Ein genial idé frå min kollega Victor satte i gong ein fantastisk jakt på dette hotellgenet!

For litt over ti år sidan var eg kledd i grønt i kvar einaste dag! Eg elska min grøne uniform og eg bar den med stoltheit dag ut og dag inn! Kva har eg så tatt med meg frå mine knappe fem år i KIWI? Har eg teke med meg noko av arven frå KIWI inn i hotellbransjen og kan ein sjå att noko av det i min noverande kvardag? Sjølv trur eg det, og eg skal gjennom denne artikkelen dra dykk gjennom nokre lærdomar frå mi tid i grønt.

Side 2 av 2