erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

Det er flest kvardagar i livet og sjølv om kvardagen er anleis no om dagen så har me nok av tid og ein kan kanskje bruka den til å "rydda opp" litt og skapa seg betre personleg struktur? Det eg skriv om under denne nye kategorien Kvardagsliv skal forhåpentlegvis kunne gi deg som lesar meirverdi, kall det gjerne lifehacks!