erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

Eit arbeidsforhold er som eit ekteskap, det skal vera riktig og fungera for begge partar. Eit ekteskap krev innsats og jobb frå begge partar for å lukkast, slik er det også med eit arbeidsforhold. Det vil ikkje overraska nokon at eg etter å ha tilsett eit tresifra tal personar har gjort feil - og det ikkje berre éin gong. Feil person på feil plass er ikkje bra for bedrifta eller for den tilsette. Det kan også bli dyrt, veldig dyrt. 

Søndag 2. august 2015 satte eg meg på eit fly som hadde retning mot Nord Noreg. Bakgrunnen for at eg satte meg på det flyet denne søndagen var at eg ein månad tidlegare hadde teke eit val som skulle syna seg å verta heilt avgjerande for mi vidare karriere i hotellbransjen. Eg hadde eigentleg bestemt meg for å gå ut av hotellbransjen og returnera til skulebenken, men ein telefon frå Tina Våtvik Olsen endra alt.

Mitt inntrykk er at søvn som eit leiarverktøy er undervurdert, det var i alle fall tanken min når eg starta å skriva denne artikkelen. Eg har følt at det har vorte gitt for mykje plass til å skryta av profilerte personar som søv lite og har suksess. Det viser seg at det er vel så mange artiklar om at mykje søvn er viktig, også for leiarar. Truleg er det meir min irritasjon over all positiviteten rundt lite søvn og det feilaktige biletet det gir unge håpefulle som er årsaken. Her er kva eg tenkjer om søvn - håpar du ikkje sovnar undervegs...

Eg har lenge meint at den tradisjonelle medarbeidersamtalen er død. Det er umogleg å vera ein høgt presterande leiar i dagens hektiske, teknologiske og stadig utviklande samfunn dersom du baserer din måte å leia enkeltmenneske på gjennom ein årleg samtale på ein drøy time. Som leiar er det viktig å finna verktøy som fungerer for både deg og dine tilsette. Sjølv meiner eg at min eigen SØT-samtale er eit slikt verktøy. Her skriv eg om kva denne samtalen er og kvifor andre leiarar bør vurdere det same!