erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

Kvardagen som leiar er i stadig endring. Ein av dei største endringane me har sett det siste tiåret er tilgangen på informasjon. Aldri før har ein kunne vera så tilgjengeleg, men også få så mykje informasjon om kva som rører seg i eigen organisasjon og i resten av verda. Det har i meg bygd seg opp ein varsel-slitasje som gjorde at eg måtte ta nokre grep.

Dersom ein har tru på seg sjølv står ein i fare for å verta stempla som arrogant. Det er etter mitt syn mykje betre enn det motsatte. Det å ikkje ha tru på seg sjølv, det å ha dårleg sjølvkjensle vil vera til hinder for å kunne nå sine mål. I dag er det fort at eg hamnar i arrogant-kategorien, men eg har ikkje alltid hatt god sjølvkjensle og tru på meg sjølv. Faktisk er det først i dei siste åra at eg har fått den trua på meg sjølv som eg kanskje burde hatt før.

Kvifor er det slik i dag at når norsk ungdom søker om sumarjobb, så føl det alltid med eit lite "men". Dette vesle "men-et" er at dei skal på tre veker ferie med familien midt i juli, men kan jobba både før og etter. Kva skjedde med den gode gamle sumarvikaren? I desse dagar er det 15 år sidan eg tilbrakte sumaren min på eit renseri i Sogndal. Det var ingen draumejobb, men det var utruleg godt å tena sine eigne pengar. Situasjonen i dag er heilt anleis.

Eit av mine favorittsitat kjem frå mannen, myten og legenden Bill Shankly! Dette var mannen som tok den sovande giganten Liverpool FC opp frå avgrunnen og inn i den ypperste eliten i England og Europa. Sitatet er eit av mange motiverande sitat ein kan lesa på glasveggane i møteromsavdelinga på Comfort Hotel Bergen Airport. Eg har personleg levd etter at det er det å vinna som betyr noko, men er det alltid slik?

Side 4 av 4