erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

Det er viktig å ha respekt for andre sine meiningar sjølv om det kan vera veldig vanskeleg til tider. Coronaviruset har fått fram både det beste og verste i folk, og sist ut er reaksjonane på myndigheitene sin nye app Smittestopp. Reaksjonane frå vanlege folk er så krasse at ein kan undra seg på om det er fullstendig hjernestopp?