erlendflunde.no

Arbeidsglede og leiarskap i praksis!

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"
Slider

I 1963 kom den amerikanske krim-komedien "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World" på lerretet. "Rat Race" som var inspirert av denne filmen kom ut 38 år seinare og den filmen såg eg og søstera mi, Anita, gong etter gong medan me lo so tårene trilla. I 2020 ler eg ikkje så mykje lenger, men kjensla er at me lev i ei gal, gal, gal, gal verd.

Kan det koma noko positivt ut av denne unntakstilstanden som fylgje av Coronaviruset? Kan det gjera samfunnet vårt varmare og betre? Å påstå at nordmenn er lukkelege og gode på nestekjærleik vil vera å overdriva, men vil bortfallet av klemmar, handtrykk og sosialisering gjera at me treng det meir i ettertida?

Det ulmar i magen og under huda er det til tider full krig. Uro og mangel på «ro i røvi» hindrar tilfredsheit. Kroppen er i konstant indre opprør og på jakt etter det neste som skal bli det beste.

Det er diverre framleis eit statusskille i samfunnet som baserer seg på yrkesvalg. Enkelte yrker blir sett ned på fordi dei ikkje er «viktige nok» eller fordi vedkomande som ser ned ikkje har større forståing av verklegheita enn kvifor ikkje alle andre vil gå akkurat den vegen ein sjølve har vald å gå.