erlendflunde.no

erlendflunde.no

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"

Slider

Lyden av skohælar som klakkar får det til å gå kaldt nedover ryggen, alle dei vonde minna kjem tilbake, negativ assosiasjon dukkar opp. Ein relasjon er øydelagt og alt som er att av den er lyden av klikk-klakk, klikk-klakk.

Kampen mellom privat og jobb står sentralt i mange sitt liv. Korleis prioritera tida når kjensla er at det knapt nok er tid til å henga fast i enden av taustumpen? For meg har denne hausten vore ein studie i ubalanse, og eg har ofte kjent på kampen mot klokka! Likevel har dette vore det beste året i mitt liv der det meste har klaffa både på jobb og privat. Korleis?

Eit arbeidsforhold er som eit ekteskap, det skal vera riktig og fungera for begge partar. Eit ekteskap krev innsats og jobb frå begge partar for å lukkast, slik er det også med eit arbeidsforhold. Det vil ikkje overraska nokon at eg etter å ha tilsett eit tresifra tal personar har gjort feil - og det ikkje berre éin gong. Feil person på feil plass er ikkje bra for bedrifta eller for den tilsette. Det kan også bli dyrt, veldig dyrt. 

Side 1 av 2