erlendflunde.no

erlendflunde.no

"Hard work beats talent
when talent doesn't work hard!"

Slider

Eit arbeidsforhold er som eit ekteskap, det skal vera riktig og fungera for begge partar. Eit ekteskap krev innsats og jobb frå begge partar for å lukkast, slik er det også med eit arbeidsforhold. Det vil ikkje overraska nokon at eg etter å ha tilsett eit tresifra tal personar har gjort feil - og det ikkje berre éin gong. Feil person på feil plass er ikkje bra for bedrifta eller for den tilsette. Det kan også bli dyrt, veldig dyrt. 

Søndag 2. august 2015 satte eg meg på eit fly som hadde retning mot Nord Noreg. Bakgrunnen for at eg satte meg på det flyet denne søndagen var at eg ein månad tidlegare hadde teke eit val som skulle syna seg å verta heilt avgjerande for mi vidare karriere i hotellbransjen. Eg hadde eigentleg bestemt meg for å gå ut av hotellbransjen og returnera til skulebenken, men ein telefon frå Tina Våtvik Olsen endra alt.

Side 1 av 2

 

  • Artikkelvarsling

    Ynskjer du å motta varsling kvar gong det kjem ein ny artikkel på erlendflunde.no? Meld deg på her!
    Les meir